info@angolakademia.hu | +36 20 358-9512

GDPR

Adatkezelési szabályzat

A 2018. május 25-i időponttól kezdődően érvénybe lép a 2016/679 EU Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Mivel begyűjtjük az Ön személyes adatait, ezúton kívánjuk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen célra használjuk ezen adatokat és melyek az Ön jogai a Rendelet szerint.

Melyik adatkezelő egység dolgozza fel az Ön adatait?

A Rendelet szerint (a továbbiakban GDPR) a személyes adatok kezelői („Adatkezelő”) a jelen esetben a következő:
Stoeng Viktória, székhely: 5900 Orosháza, Lehel u. 66. Születési helye: Orosháza, ideje: 1974.09.27. Anyja neve: Haluska Mária. Telefon: +36 20 358-9512

Melyek a feldolgozott személyes adatok?

Az Ön személyes adatai, amelyeket begyűjtünk és feldolgozunk: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím. Ezek az adatok előzőleg begyűjtésre kerültek, vagy a jelen időpontban begyűjtésre kerülnek a folyamatban lévő kereskedelmi kapcsolatok során, és Ön beleegyezését adta ehhez a művelethez a hatályos jogszabályoknak megfelelően! Mindent megteszünk azért, hogy ezeket az adatokat teljes biztonságban őrizzük és kizárólag a törvény és az Ön által megengedett célokra használjuk. Ön bármely pillanatban meggondolhatja magát és kérheti személyes adatainak az adatabázisunkból való törlését, a korábban adott beleegyezése visszavonását követően. Önnek lehetőségében áll kapcsolatba lépni az Angol Akadémia Adatvédelmi Felelősével, az előzőekben említett címeken vagy az info@angolakademia.hu e-mail címen.

Milyen célból kerülnek feldolgozásra a személyes adatok?

Az Ön személyes adatait olyan törvényes célokra használjuk, mint kereskedelmi tevékenységek folytatása (www.angolakademia.hu weboldal közvetítése által végzett szolgáltatások nyújtása során), illetve marketing- és statisztikai céllal (amelyek által saját kereskedelmi üzeneteket, tájékoztatásokat küldünk promóciós kampányokról, online bemutató termékekről és újdonságokról, az Ön kereséseinek megfelelően és új információkat továbbítunk a kampányok keretén belül vásárolható termékekről).
Az országos jogszabály (677/2001. sz. törvény) és a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kötelességünk az Ön személyes adatait biztonságosan és a meghatározott célokra használni.

Mi képezi ezen adatok feldolgozásának alapját?

Annak alapját, hogy begyűjtjük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait, az Ön beleegyezése képezi, amelyet az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával adott, azáltal, hogy bejelölte az űrlapokon lévő ehhez kapcsolódó jelölőnégyzetet.

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

Az Angol Akadémia által begyűjtött adatok a meghatározott kereskedelmi tevékenység folytatásának céljából kerülnek feldolgozásra:

Az az időszak, amely során feldolgozzuk/kezeljük az Ön személyes adatait marketing és statisztikai célból, az Ön beleegyezése alapján, a belegyezés időpontjától veszi kezdetét és annak visszavonásáig tart.
Ön bármikor részletes felvilágosítást kaphat honlapunkon, az Adatvédelmi szabályzat címszó alatt, amely 2018. május 25-től kezdődően elérhető.

A személyes adatok feldolgozásához, petícióhoz vagy panaszhoz való jogok

A Rendeletnek megfelelően Ön mint az Angol Akadémia ügyfele a 8 alábbi joggal rendelkezik:

A fentiekben felsorolt jogok gyakorlásához az Angol Akadémia ügyfeleként joga van egy írott és keltezett kérelemmel fordulni vállalatunkhoz, amelyet az info@angolakademia.hu e-mail címre szükséges megküldenie, és amely által jog szerint és törvényes módon élhet az Önnek biztosított közbelépés jogával a következők tekintetében:

Személyes adatok megküldése más címzettek részére

Annak érdekében, hogy minél versenyképesebb szolgáltatásokat kínáljunk, mi, az Angol Akadémia törvényes kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy egyéb jogi célból, kiadhatjuk az Ön személyes adatait közigazgatási szervek, bírósági szervek, közjegyző irodák, együttműködő partnerek és / vagy külső szállítók részére - akik kiszervezett szolgáltatásokat végeznek nekünk - illetve egyéb kategóriába tartozó, magyarországi vagy külföldi, Európai Unióba/Európai Gazdasági Térségbe tartozó címzett számára, biztosítva ugyanakkor Önt arról, hogy személyes adatai védelmére megfelelő garanciát vállalunk.